Kinderboerderijen

DierenInfo is ook actief bezig met Kinderboerderijen. Op diverse manieren initieert, activeert en stimuleert DierenInfo kinderboerderijen om zichzelf beter te presenteren/profileren, meer samen te werken en  nieuwe functies toe te voegen aan deze aantrekkelijke ontmoetingsplek voor jong en oud.

Een overzicht van de werkzaamheden, projecten en acties die DierenInfo op dit gebied uitvoert:

website kinderboerderijenactief
Sinds 2005 biedt DierenInfo de mogelijkheid om publieksactiviteiten en adressen via deze website beter in beeld te brengen bij de doelgroep.
Via deze website zijn meer dan 200 adressen van kinderboerderijen te vinden en wordt ook aangegeven of ze een inzamelmogelijkheid hebben (Wecycle, gebruikt vet, gebruikte kleding) of Kinderzwerfboekstation zijn. Verder is er regelmatig nieuws van kinderboerderijen en speciale acties of activiteiten te vinden.

Sociale media en  kinderboerderijenactief
Via de twitteraccount @kbcourant wordt actief getwittert over kinderboerderijen en ook via facebook is actueel kinderboerderijennieuws te volgen.

Stichting Ondernemende Kinderboerderijen
DierenInfo is één van de stimulerende krachten achter de start, oprichting en uitvoering van de Stichting Ondernemende Kinderboerderijen (SOK)
Via deze stichting worden de kinderboerderijen in het werkgebied van Fonds 1818 en Fonds Westland gestimuleerd meer samen te werken in het netwerk. Ook worden er diverse projecten ‘klaargezet’ voor uitvoering. Voorbeelden hiervan zijn de Pannenkoekdag en ouderendag voor ouderen, de CrowdfundingsactieKinderboerderijen Actief Toer  , Minibiebs en een regentonactie op en via de kinderboerderijen.
Goede ideeën en ontwikkelingen kunnen ook buiten het werkgebied van SOK ingezet / overgenomen worden.

Cursus ‘de Ondernemende Kinderboerderij’
In het najaar van 2010 heeft DierenInfo / Hans de Rijk op het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld  (CDB) de zelf samengestelde cursus ‘nieuwe impulsen voor uw kinderboerderij’ gegeven. De jaren daarna is deze cursus aangevuld en omgevormd tot de module ‘de ondernemende kinderboerderij‘. Deze is onderdeel van de cursus ‘Beheerder Kinderboerderij’, maar wordt in verkorte versie ook los gegeven. Hans de Rijk is cursusdocent van deze (verkorte) cursus op het CDB